Amelia Earhart Blue PlaqueLocation / Lleoliad: Millennium Coastal Path, Pwll / Llwybr Arfordirol y Mileniwm, Pwll
Sponsor / Noddwr: Pwll Action Committee / Gweithgor Pwll.

On midday 18th June 1928, a Fokker FVII, tri-motor seaplane flew virtually unnoticed over Llanelli. After circling the New Dock area of the town it finally landed on a channel of water in the Burry Estuary opposite the Crown Colliery, which was situated below the village of Pwll and secured to the ‘No. 10 Buoy’. It was reported that the aircraft “Friendship”, had travelled from Trepassey, Newfoundland, a distance of over 2 thousand miles. The flight had taken approximately 20 hours and 40 minutes through heavy rain and fog to finally make the mainland of Great Britain.

A low fuel gauge had forced the pilot Wilmer Stultz and the engineer Lou Gordon to bring the aircraft down in the Burry Estuary at low tide. As well as the pilot and the engineer, the plane carried the famous American, aviatrix, Amelia Earhart.

This epic flight had inscribed the female adventurer’s name into the record books because she had become the first woman to fly across the Atlantic Ocean. By the time the intrepid fliers came ashore in Burry Port Harbour, massive crowds flocked to see them. The aviators had to seek refuge in the nearby Frickers Metal Company, as their enthusiastic fans had mobbed them. Amelia Earhart finally managed to escape through a back door and spent the evening in the Ashburnham Hotel.

Link to Amelia Earhart at Wikipedia
Internal links:
Llanelli Maritime Map
Pwll Interpretive Panel
Blue Plaques Map


Ganol dydd Mehefin 18fed 1928, hedfanodd awyren for tri-modur Fokker FVII bron yn ddisylw dros Lanelli. Ar ol cylchu ardal Doc Newydd y dref, glaniodd yn y diwedd ar gulfor o ddwr ym Moryd Porth Tywyn cyferbyn a Glofa’r Goron, islaw pentref Pwll a chlymwyd hi i ‘Fwi Rhif 10’. Adroddwyd i’r awyren “Friendship”, deithio o Trepassey, Newfoundland, belter o dros 2 fil o filltiroedd. Cymerodd yr ehediad tua 20 o oriau a 40 munud trwy law trwm a niwl i gyrraedd tir mawr Prydain.

Diffyg tanwydd orfododd yr awyren i lanio yn y foryd ar lanw isel . Yn ogystal a’r peilot a’r peirianydd, ar ei bwrdd roedd yr hedfanwraig enwog o America Amelia Earhart.

Yr ehediad arwrol hwn arysgrifiodd enw’r anturiaethwraig yn y llyfrau cofnodion oherwydd mai hi oedd y fenyw gyntaf i hedfan dros For yr Iwerydd. Erbyn i’r ehedwyr dewr ddo i’r lan yn Harbwr Porth Tywyn, ymgasglai torfeydd enfawr i’w gweld. Bu’n rhaid i’r ehedwyr geisio lloches yng Nghwmni Metel Frickers gerllaw, wrth i’w cefnogwyr brwdfrydig dyrru o’u cwmpas.Llwyddodd Amelia Earhart ddianc yn y diwedd trwy ddrws y cefn a threulio’r noson yng Ngwesty’r Ashburnham.

Notes / Nodiadau

South Wales Press 20 June . Mehefin 1928

Llanelly & County Guardian 21 June / Mehefin 1928

 

LCH0073

Girl "Lindy's" Triumph

Click here for British Pathé video of Amelia Earhart arriving at Burry Port