Location: The Verandah Restaurant, Bridge Street
Sponsor: Koddus Ali & Abdul Khalique

John WesleyJohn Wesley was a famous 18th-century Anglican clergyman and Christian theologian who was an early leader in the Methodist movement. This was the first widely successful evangelical movement in the United Kingdom. Wesley is said to have visited or passed through Llanelli on twelve occasions, preaching in the vicinity of the Parish Churchyard on most of his visits. From John Wesley’s diary, he stated that when he was at Llanelli in 1774…“I preached at five near sister Deer’s door to a good company of plain country people”. From old town plans, and according to the Victorian historian John Innes, this was very close to what is today, the Verandah Restaurant, where a Blue Plaque commemorates this occasion.


 

John Wesley M.A. 1703-1791

Safle: Tŷ Bwyta’r Verandah. Heol y Bont
Noddwyr: Koddus Ali & Abdul Khalique

Roedd John Wesley yn glerigwr a diwinydd Anglicanaidd enwog o’r 18fed ganrif ac yn arweinydd cynnar yn y mudiad Methodistaidd. Y mudiad hwn oedd yr un efengylaidd cyntaf i lwyddo ar raddfa eang yn y Deyrnas Unedig. Dywedwyd i Wesley deithio trwy neu ymweld â thref Llanelli ar ddeuddeg achlysur, yn pregethu yng nghyffiniau Eglwys y plwyf yn y rhan fwyaf ohonynt. O’i ddyddiadur, pan roedd e yn Llanelli yn 1774 meddai.....”Pregethais am bump ger drws sister Deer i gwmni da o werin bobl”. O hen gynlluniau’r dref, ac yn ôl yr hanesydd Fictorianaidd John Innes, roedd yn fan honno yn agos iawn i dŷ bwyta’r Verandah presennol ble gallwch weld plac glas i goffáu’r achlysur.

Notes / Nodiadau

Bathafarn’ 1970 p / t.42 A.H.W, Llanelli Public Library / Llyfrgell Gyhoeddus Llanelli LC5562.

Old Llanelly’. Innes p. xi Map of 1815 (E), p. xii Map of 1860(D), and p81.

Around Llanelli’ Brian Davies p / t 10.

See Hall Street Methodist Church