Trafalgar Beacon Blue PlaqueThe Trafalgar Beacon

This Beacon was erected by the Llanelli Branch of the Royal Naval Association supported by Llanelli Community Heritage and Carmarthenshire County Council to commemorate the 200th anniversary of the Battle of Trafalgar. Dedicated to those who fought bravely defending this country.

21st October 2005 Lit by Sir David Mansell-Lewis.


Goleufa Trafalgar

 Codwyd yr oleufa hwn gan Gangen Llanelli o Gymdeithas y Llynges Frenhinol, gyda chymorth gan Dreftadaeth Gymunedol Llanelli a Chyngor Sir Caerfyrddin, i goffau dau ganmlwyddiant Brwydr Trafalgar, a hynny er cof am y dynion a fu'n brwydo'n ddewr i amddiffyn Ynysoedd Prydain rhag goresgyniad.

Hydref 21ain, 2005 - Cyneuwyd gan Syr David Mansell-Lewis


Mark Williams, on the left ladder and Elwyn Morgan erecting the Trafalgar Beacon on the Millennium Costal Path, Llanelli.

LCH0110