Location: Furnace Post Office. Sponsor: Lyn John.

Click images to enlarge.

In 1843 the whole of West Wales was affected by civil disturbances known as 'The Rebecca Riots'. Instigated by the unfair cost that the tollgates placed on society as a whole, the populace rose up under the cloak of anonymity. Disguised as women with blackened faces and armed with guns, axes and saws the rioters would be led by 'Rebecca'..

They would ride out at night and destroy the toll gates as a protest. Between the night of 2nd, and the morning the 3rd August, 1843, after demolishing the Sandy Tollgate, Rebecca made for the furnace Tollgate intent on its destruction. The gatekeeper must have tried to prevent Rebecca because he received a beating and the blast of a gun in the face. The Furnace Gate was destroyed. An eyewitness account states 'the old toll house and its thatched roof was burnt into cinders, its walls in fragments, the gate in pieces and the massive pillars on which they hung were pulled from their roots and thrown headlong into the river where stands The Stradey Arms, in fact the old place was a heap of ruins after 'Becca'. Furnace Post Office now stands in its very place.

Notes
Rebecca and Her Daughters by Henry Tobit Evans p110


Tollty Ffwrnes
Safle: Swyddfa'r Post Ffwrnes, Heol Ffwrnes
Noddwr: Lyn John.

Yn 1843 effeithiwyd ar orllewin Cymru gyfan gan gynnwrf sifil Terfysg Beca. Cychwyn y terfysg oedd y gost annheg a osodai tollborth ar gymdeithas gyfan, a chododd y boblogaeth yn eu herbyn ond ynghudd. Yn niwyg menywod a'u hwynebau'n ddu gyda'u drylliau eu bwyeill a'u llifiau, Beca oedd eu harweinydd.

Gan farchogaeth yn y nos, byddent yn distrywio tollbyrth mewn protest. Dros nos yr 2ail a'r 3ydd o Awst 1843, wedi dymchwel Tollborth Sandy, aeth Beca at y tollborth nesaf, sef Tollborth Ffwrnes gan benderfynu distrywio honno. Rhaid bod y ceidwad wedi ceisio rhwystro Beca, achos cafodd gweir a saethwyd gwn i'w wyneb. Distrywiwyd Tollborth Ffwrnes. Yn ôl llygad-dyst'Llosgwyd yr hen dollty a'i do gwellt yn ulw, ei waliau yn ddrylliau, y porth yn ddarnau man a'r pileri enfawr oddi tanyn nhw wedi tynnu o'u gwreiddiau a'u taflu bendramwnwgl i'r afon lle saif tafarn y Straey Arms. Yn wir roedd yr hen le yn adfeilion yn dilyn ymweliad Beca'.Saif Llythyrdy Ffwrnes heddiw yn yr union fan.

Nodiadau
'Rebecca and Her Daughters' gan Henry Tobit Evans  t 110

LCH0114