Felinfoel Mill blue plaqueLocation: Farmers Row – Millfield Road
Sponsor: Communities First Felinfoel

In 1831, the village is described in a parliamentary report concerning Llanelli. It states 'There is a group of Houses at the Northern end of the Borough called Felinfoel; but it is completely removed from the Town and contains but three £10 Houses and one in the course of building, this will be a Farm-house; one of the three is a Mill, held on a Crown lease; another is a gentleman's House; the remaining one is a Public house...'

According to some historians there is evidence that a medieval corn mill may have existed in the village by about 1399. A plan drawing dated 1815 shows a mill and its mill pond in Felinfoel.

According to local tradition, the name 'Felin - foel' is said to mean 'bare' mill or 'bald' mill, and is derived from the fact that an earlier mill on the river was a more ornate building than the mill which later replaced it. (However, there is documentary evidence to show that in 1709 it was called 'Voyle's Mill'). It appears that Felinfoel's mills were used for cloth manufacture as well as for the grinding of corn, grist, wheat or flour. Glan Lliedi Farm also possessed a mill, which was used to drive a threshing machine.

Following the construction of the Cwm Lliedi reservoir (Swiss Valley) in 1878, the flow of the River Lliedi had been so severely diminished that, by 1902, a gas engine had been installed in Felinfoel Mill to drive its machinery. Sadly, in 1973, the mill that gave the village its name was demolished.

Notes:
1880 O.S. Plan First Edition


Melin Felin-foel
Safle: Rhes y Ffermwyr – Heol Cae'r Felin
Noddwr : Cymunedau yn Gyntaf Felin-foel

Felinfoel Mill c1815Yn 1831, disgrifir pentref Felin-foel mewn adroddiad seneddol am dref Llanelli. Dywed - 'Y mae clwstwr o Dai ar ochr Ogleddol y Fwrdeistref o'r enw Felin-foel; ond mae pellter rhyngddo a'r dref ac nid yw'n cynnwys ond tri Thŷ £10 ac un yn y broses o adeiladu, Ffermdy fydd hwn; y mae un o'r tri yn Felin, a ddelir ar les y Goron; y mae un arall yn Dŷ i fonheddwr; y mae'r un sy'n weddill yn Dŷ tafarn........'

Yn ôl rhai haneswyr, y mae tystiolaeth i fodolaeth debygol melin ŷd ganoloesol yn y pentref erbyn tua 1399. Dangosir melin a phwll melin yn Felin-foel mewn cynllun sy'n dyddio o'r flwyddyn 1815.

Yn ôl traddodiad lleol, ystyr yr enw Felin-foel yw melin ar allt foel, ac fe ddeillia o'r ffaith bod melin gynharach ar yr afon a oedd yn fwy crand na'r felin a gymerodd ei lle. (Sut bynnag, ceir tystiolaeth ddogfennol i brofi taw 'Melin Voyle' oedd ei henw yn 1709). Fe ymddengys bod melinau Felin-foel yn cael eu defnyddio ar gyfer cynhyrchu brethyn yn ogystal â malu ŷd, gwenith neu flawd. Roedd gan fferm Glan Lliedi felin a ddefnyddiwyd i yrru peiriant dyrnu.

Yn dilyn adeiladu cronfa ddŵr Cwm Lliedi (Swiss Valley) yn 1878, fe leihawyd llif yr Afon Lliedi gymaint, fel y bu'n rhaid gosod peiriant nwy ym Melin Felin-foel yn 1902 er mwyn gyrru'r peirianwaith. Mae'n drist nodi i'r felin a roddodd ei henw i'r pentref gael ei chwalu yn 1973.

Nodiadau:
1880 Rhifyn Cyntaf

LCH0115

Nodiadau