Railway Riots 1911 Blue PlaqueLocation: Union Bridge, Queen Victoria Road, Llanelli
Sponsor: Communities First Glanymor & Tyisha

The Llanelli Riots

It was Saturday, August 19th, 1911, the third day of the National Railway Strike.There were 370 soldiers in the town who ensured that trains driven by blacklegs got through. A train had been standing on the down platform for some time and was a cause of concern to the Strike Committee. The train moved off at 2.30 p.m., followed by a crowd of at least 250 people who had gathered at the Heolfawr crossing. It got within 200 yards of Union Bridge when it stopped because the Old Castle crossing gates were shut. Pursuing railwaymen climbed on to the engine footplate and raked out the fire, thereby immobilising the engine. Within minutes Major Stuart arrived on the scene with 80 soldiers of the Worcester Regiment. They cleared the track at bayonet point and the crowed scrambled up the embankments on either side. As a result of some stone throwing, Stuart ordered a firing squad to shoot at young men sitting on a low wall in the garden of 6, High Street. Two men, Jack John and Leonard Worsell were killed, one severely injured and one shot in the hand. The soldiers were promptly marched back to the station. The soldiers remained totally inactive while looting later took place in Market Street and in the siding beyond the Goods Shed. An explosive truck blew up on the sidings, killing four people before soldiers cleared the area just before midnight. 300 more soldiers arrived at about the same time to clear Market Street.

Article by: John Edwards, Llanelli Community Heritage Advisory Panel Memeber
Click the link for the audio files narrated by John Edwards - Railway Riot Broadcast

For a full account of these riots see 'Remembrance of a Riot' – The Story of the Llanelli Railway Strike Riots of 1911 by John Edwards (Llanelli Borough Council 1988).


Safle: Pont yr Undeb, Heol y Frenhines Fictoria
Noddwr: Cymunedau yn Gyntaf Glanymor & Tyisha

Terfysgoedd Llanelli

Ddydd Sadwrn, Awst 19eg 1911, trydydd diwrnod Streic Genedlaethol y Rheilffyrdd. Roedd 370 o filwyr yn y dref er mwyn sicrhau bod trenau a yrrwyd gan fradwyr yn cyrraedd pen eu taith. Bu un trên yn sefyll ar y llwyfan allan ers amser ac roedd yn achos pryder i Bwyllgor y Streic. Symudodd y trên am 2.30 gyda thorf o 250 o bobl o leiaf a ymgasglodd ger croesfan Heol Fawr yn dilyn. Cyrhaeddodd o fewn 200 llath o Bont yr Undeb pan stopiodd o flaen Gatiau caeedig croesfan Heol fawr. Dringodd gweithwyr y rheilffyrdd ar lwyfan troed y trên a diffodd y tan gan lonyddu’r injan. O fewn munudau, cyrhaeddodd yr Uwchgapten Sathret gyda 80 o filwyr o Gatrawd Caerwrangon. Gan ddangos eu bidogau, clirion nhw’r cledrau a dringodd y dorf yr arglawdd ar bob ochr. O ganlyniad i beth taflu cerrig, gorchmynnodd Sathret i’w filwyr arfog saethu at ddynion ifanc a eisteddai ar wal isel yng ngardd 6 Stryd Fawr. Lladdwyd dau ddyn, Jack John a Llaniwared Rasol, anafwyd un yn ddifrifol a saethwyd un arall yn ei law. Aethpwyd a’r milwyr yn syth yn ôl i’r orsaf. Bu’r milwyr yn gwbl anweithredol wrth i bobl ysbeilio Stryd y Farchnad ac yn y gilffordd tu hwnt i’r Storfa Nwyddau. Ffrwydrodd dryc ar y gilffordd yn lladd pedwar o bobl cyn i filwyr glirio’r ardal cyn canol nos. Cyrhaeddodd tua 300 o filwyr ar yr un pryd i glirio Stryd y Farchnad.

Ar gyfer hanes llawn y terfysgoedd, gweler ‘Remembrance of a Riot’ - The Story of the Llanelli Railway Strike Riots of 1911 gan John Edwards (Cyngor Bwrdeistref Llanelli 1988)

Gan: John Edwards
Aelod ymgynghorol Treftadaeth Cymuned Llanelli.

Notes / Nodiadau:
‘Remembrance of a Riot’   by / gan John Edwards   p / t 70

LCH0128