Farmers Arms Blue Plaque

Farmers Arms Blue Plaque Five Roads VillageFarmers Arms
Location: Five Roads B4309
Sponsor: Llanelli Rural Council

(From Llanelli take the B4309 to Five Roads Village and drive through the village for 100m and you will see the blue plaque on the cottage called the Farmers Arms on the left hand side of the road).
This Blue Plaque was installed on this cottage called the Farmers Arms which was formally the Farmers Arms Inn, commemorating its connection with the Rebecca Riots of 1843. It was one of the Inns in Five Roads where the Rebecca Rioters would meet and plan their operations.


Farmers Arms Five RoadsSafle: Pum Heol B4309
Noddwr: Cyngor Gwledig Llanelli.

(O Lanelli ewch ar y B4309 i Bum Heol a gyrru trwy'r pentref am 100m. Fe welwch y plac glas ar y bwthyn o'r enw'r Farmers Arms ar ochr chwith yr heol.)
Gosodwyd y Plac Glas hwn ar fwthyn o'r enw Farmers Arms, gynt yn dafarn o'r un enw, yn coffau ei chysylltiad gyda Therfysgoedd Beca 1843. Un o dafarnau Pum Heol oedd hon ble byddai Terfysgwyr Beca yn cyfarfod i gynllunio eu hymgyrchoedd.

 

LCH0149