Rachel Roberts 1927 – 1980

Location: Tyisha Road.
Sponsor: Communities First Glanymor & Tyisha

BP Rachel RobertsThis blue plaque commemorates the birthplace of one of the town's most famous actresses.
Rachel Roberts was born at the 'Manse' of Emanuel Chapel in Tyisha Road on the 20th September 1927. She was the daughter of Richard Rees Roberts who was the Baptist Minister of the little chapel that still stands today at the bottom end of New Dock Road, Llanelli.

After studying at the University of Wales, Aberystwyth and the Royal Academy of Dramatic Art, Rachel starred on the screen and stage in a number of famous productions in London and Broadway. During her successful career she held leading roles in films which include 'This Sporting Life', 'Saturday Night and Sunday Morning', 'Picnic at Hanging Rock' and 'Yanks'. Her international stage performances list 'Alpha Beta', 'The Visit', 'Chemin de Fer' ,'Who's Afraid of Virginia Wolf?' and many other plays.
Richard Harris, Albert Finney, and Rex Harrison are among some of the famous names that have starred alongside her during her acting career.
Following her marriage and subsequent divorce to Alan Dobie she married the famous Hollywood actor and film star, Rex Harrison in March 1962. This marriage was to last nine years. Sadly, Rachel Roberts ended her 'colourful' life in November 1980 at the age of 53. A full biography of her life can be found in the book 'No Bells on Sunday' - The Journals of Rachel Roberts with a documentary biography by Alexander Walker. (Pavilion Books Ltd. 1984)


 Safle: Heol Tyisha.
Noddwr: Cymunedau yn Gyntaf Glanmor a Tyisha.

Mae'r plac glas hwn yn coffau man geni un o actoresau enwocaf y dref. Ganwyd Rachel Roberts ym Mans Capel Emanuel, Heol Tyisha ar yr 20fed o Fedi 1927. Roedd hi'n ferch i Richard Rees Roberts, Gweinidog y Bedyddwyr y capel bach sydd yn sefyll o hyd ar ben gwaelod Heol y Doc Newydd, Llanelli.

Ar ôl astudio ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth ac Academi Frenhinol y Celfyddydau Perfformio, serennodd Rachel ar y sgrin a'r llwyfan mewn nifer o gynyrchiadau enwog yn Llundain a Broadway. Yn ystod ei gyrfa lwyddiannus, cymerodd y prif rannau mewn ffilmiau sydd yn cynnwys 'This Sporting Life', 'Saturday Night and Sunday Morning', 'Picnic at Hanging Rock' a 'Yanks'. Ymhlith ei pherfformiadau llwyfan rhyngwladol mae 'Alpha Beta', 'The Visit', 'Chemin de Fer' ,'Who's Afraid of Virginia Wolf?' a sawl drama arall.

Ymhlith yr enwogion a actiodd wrth ochr Rachel yn ystod ei gyrfa, mae Richard Harris, Albert Finney, a Rex Harrison.
Yn dilyn ei phriodas a'i hysgariad i Alan Dobie, priododd yr actor a seren Hollywood enwog Rex Harrison ym mis Mawrth 1962. Parhaodd y briodas am naw mlynedd. Yn anffodus, death Rachel a'i bywyd lliwgar i ben ym mis Tachwedd 1980 yn 53 oed. Gellir darllen cofiant llawn o'i bywyd yn y llyfr 'No Bells on Sunday' - The Journals of Rachel Roberts gyda chofiant dogfennol gan Alexander Walker (Llyfrau Pavilion Cyf. 1984).


 Notes / Nodiadau
Rachel Roberts, Birth Certificate, 20 September 1927 / Tystysgrif Geni 20 Medi 1927

Click here for article on Rachel Roberts


LCH0137