Our Community at War

Our Community at WarThis newly published book follows on from the 2013 book and DVD Our Living Heritage published by the Five Roads Heritage Society. As such, it is part of an on-going project to capture and enliven the collective heritage of our locality. It is also the culmination of the community’s Great War Centenary Commemoration, placing into context the Interpretive Panel and War Memorial, both of which were unveiled in 2014.

This book aims to tell the story of the people of Cynheidre, Five Roads, Horeb and Sylen during the Great War and beyond. It is a story of courage, commitment and comradeship, with some heart-breaking and some humorous moments. It shows how the children of the manse, mill, mine, farm, terrace and schoolhouse were affected by war, some by making the ultimate sacrifice.

It is being issued to every household in Cynheidre, Five Roads, Horeb and Sylen free-of-charge, thanks to a grant received from the Heritage Lottery Fund. For those who live outside the community, the book will be on sale for £10.00. The official launch takes place at the Community Hall on Saturday, 9th July 2016.

Ein Cymuned Amser Rhyfel

Mae Ein Cymuned Mewn Rhyfel yn dilyn llyfr a DVD Ein Treftadaeth Fyw a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Treftadaeth Pum Heol yn 2013. Mae'n rhan, felly, o brosiect parhaus i grynhoi a bywiogi treftadaeth gyfunol yr ardal. Mae hefyd yn benllanw Coffâd Canmlwyddiant y Rhyfel Mawr yn y gymuned, gan roi cyd-destun i'n Panel Dehongli a'n Cofeb Ryfel, y ddau wedi'u dadorchuddio yn 2014.

Nod y llyfr hwn yw adrodd hanes pobl Cynheidre, PUm Heol, Horeb a Sylen yn ystod y Rhyfel Mawr a thu hwnt. Mae'n stori am ddewrder, ymroddiad a chyfeillgarwch, sy'n cynnwys adegau torcalonnus yn ogystal â rhai doniol. Mae'n dangos effaith y rhyfel ar blant y mans, y felin, y pwll glo, y fferm, y teras a'r ysgoldy, a'r effaith honno'n golygu'r aberth eithaf i rai.

Mae'n cael ei ddosbarthu i bob cartref yng Nghynheidre, Pum Heol, Horeb a Sylen, yn rhad ac am ddim, diolch i grant a dderbyniwyd oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Ar gyfer y rhai sy'n byw y tu allan i'r gymuned, bydd y llyfr ar werth am £10.00. Bydd y lansiad swyddogol yn cael ei gynnal yn Neuadd Gymunedol Pum Heol yn ystod Carnifal Pum Heol a’r Cylch ar ddydd Sadwrn, y 25ain o Fehefin.

LCH0284