Location: Tyisha Road.
Sponsor: Communities First Glanymor & Tyisha

Highfield House and the Stepney Spare Wheel In the early days of motoring, the invention of a spare wheel system was  a significant contribution to the practicality and success of this novel  form of transport.

Thomas Morris Davies and Walter Davies opened an ironmongery shop in  Stepney Street in 1895, followed by a cycle shop in Stepney Street  Arcade and a small cycle and motor repair works at the rear of the  Stepney Hotel.

In 1904 the brothers patented the first practical motor vehicle spare  wheel. It was a smokeless wheel rim, mounted on which was a tyre of  slightly larger than usual diameter. This rim and tyre could be attached  to a wheel with a punctured tyre by adjustable clamps. Although it was  only a 'get you home' accessory, and not suitable for extended use, it  was widely adopted.

Business boomed and in 1906 they formed the Stepney Spare Motor Wheel  Ltd, and opened 'Stepney Wheel Works' in Copperworks Road. By 1910 the  company had international agencies throughout Europe and North America.

After the First World War the 'Stepney Wheel' was displaced by  replaceable road wheels.

The success of Stepney Wheels enabled the Davies brothers to buy  Highfield House, a substantial property at Tyisha. To record their  contribution to early motoring, this commemorative blue plaque sponsored by 'Communities First Glanmore and Tyisha' was installed on the entrance to Highfield House.


Safle: Heol Tyisha.
Noddwr : Cymunedau yn Gyntaf Glanymor & Tyisha.

T Morris Davies of Llanelli. 'Who's Who In Llanelly And District 1910' p / t 23, 25Yn nyddiau cynnar moduro, roedd dyfeisio system olwyn sbâr yn gyfraniad sylweddol i ymarferoldeb a llwyddiant y dull newydd hwn o deithio.

Agorodd Thomas Morris Davies a Walter Davies siop nwyddau haearn yn Stryd Stepney yn 1895 ac wedyn siop feiciau yn Arced Stryd Stepney a gwaith trwsio beiciau a pheiriannau yng nghefn gwesty'r Stepney.

Yn 1904 cododd y brodyr freinlen ar yr olwyn sbâr ymarferol cyntaf i foduron. Ymyl olwyn di-adain oedd e, wedi'i osod ar deiar o drawsfesur ychydig yn fwy na'r arfer. Gellid cysylltu'r ymyl a'r teiar gyda chlampiau i olwyn gyda theiar a thwll ynddo. Er ei fod yn ategolyn 'mynd a chi adref' yn unig ac nid yn addas ar gyfer defnydd ehangach, cafodd ei ddefnyddio'n helaeth.

Fynnodd y busnes ac yn 1906 ffurfiwyd Cwmni Olwynion Sbâr Stepney Cyf. Ac agorwyd gwaith Olwynion Stepney yn Heol Copperworks. Erbyn 1910 roedd gan y cwmni asiantaethau rhyngwladol ar draws Ewrop a Gogledd America.

Yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf, cymerwyd lle'r Olwyn Stepney gan olwynion ffordd y gellid eu hail-osod.

Roedd llwyddiant Olwynion Stepney wedi galluogi'r brodyr i brynu Ty Highfield, eiddo sylweddol yn Tyisha. I gofnodi eu cyfraniad i foduro cynnar, codwyd y plac glas coffaol hwn, noddwyd gan Gymunedau yn Gyntaf Glanmor a Tyisha ar fynedfa Ty Highfield.

LCH0132